Upravljajte sadržajem sajta na WordPressu

Upravljanje sadržajem sajta i „Obuka administratora sajta“ za održavanje i ažuriranje web sajta na WordPress-u.

Ako nestručno upravljate sadržajem i alatima na vašem sajtu, rizikujete gubitak funkcionalnosti, pozicije i nestanak sa interneta. Izaberite ovu uslugu i naši stručnjaci će vam biti na raspolaganju.

Pregledajte naš Katalog usluga sa ostalim paketima koji vam mogu olakšati rukovanje vašim web sajtom u WordPressu.

Upravljajte sadržajem sajta

Obuka za upravljanje sadržajem

Obuka za upravljanje sadržajem na Vašem WordPress sajtu, obuhvata:
  • Podešavanje WordPress okruženja.
  • Upoznavanje sa admin interfejsom.
  • Upotreba i podešavanja widžeta.
  • Postavljanje teksta i slika na sajt.
  • Objavljivanje novog sadržaja i provera.
  • Vežbe za administratora sa podrškom.
  • Ouka za pitanje po Vašem izboru.
  • Konsultacije po pređenim pitanjima.
Napomena: Po potrebi, u obuku možemo uključiti i druga pitanja koja Vas interesuju.
Trajanje obuke, način rada i cena: Po dogovoru.
Teme za obuku, sadržaj i vreme trajanja:
Upravljanje sadržajem sajta

Podešavanje okruženja

Upoznavanje sa radnom tablom (dashboard) i raspoloživim alatima. Podešavanja WordPress opcija za rad.

Upotreba widžeta

Šta su widžeti, kako i za šta se koriste. Upotreba i podešavanja najvažnijih widžeta vašem na WordPressu.

Objavljivanje sadržaja

Čuvanje sadržaja do objave. Provera pre i nakon objave i povraćaj na raniju verziju.

Pitanje za obuku po izboru

Obuka administratora sajta za pitanje iz oblasti održavanje i vođenje sajta, po Vašem izboru.

Upoznaj Admin interfejs

Razumevanje šta su stranice, postovi, kategorije, tagovi i drugo. Čemu služe,  kako se podešavaju i koriste.

Postavljanje sadržaja

Postavljanje teksta i slika na web stranice i postove. Podešavanje strukture i dizajna sadržaja pre objave.

Vežbe uz podršku

Vežbe administratora sajta na konkretnim primerima uz našu pomoć i podršku.

Konsultacije

Konsultacije po pitanjima koja smo obradili. Na ovom času možemo dodatno razjasniti neke dileme i nejasnoće.
Upravljanje sadržajem sajta

Obuka za upravljanje sadržajem sajta

Održavanje web sajta je kompleksna usluga koja zahteva posvećenost, strpljivost i veliku stručnost. Ovim poslom se bavimo profesionalno i imamo petnaestogodišnje iskustvo. Ako bude potrebno, mi ćemo vam preporučiti dodatne usluge kako biste maksimalno poboljšali performanse vašeg sajta.

Ukoliko želite da ovaj posao radite samostalno, ali u tome nemate dovoljno iskustva, preporučujemo Vam izbor ove naše usluge.

Share This