Cena održavanja web sajta

 

Formiranje cena održavanja web sajta

Cena održavanja web sajta koja je određena unapred i „otprilike“, samo na osnovu iskustva i pitanja „Koliko košta održavanje web sajta?“ jednostavno je nezahvalna, jer klijenti cenu usluge vide isključivo kao trošak, a ne kao kvalitet i dobit za tu cenu.

Realno, imamo sledeće situacije:

1. Gledano realno, nemoguće je formirati cenu za uslugu na neviđeno. Bez detaljne analize zahteva i uskladjivanja posla sa budžetom koji je klijent spreman da potroši u tu svrhu, svaka naša ponuda je neprecizna, neprihvatljiva i osuđena na neuspeh.

2. Nemoguće je dati realnu cenu samo na osnovu iskustva. U našem poslu svaki web sajt je drugačiji, a zahtevi neponovljivi.

3. Lako je formirati pakete usluga sa fiksnim cenama pa birajte, ali…

 • Zbog ogromnih razlika između sajtova i različitih potreba klijenata, retko ko prepozna paket usluga koji mu odgovara.
 • Gotovo svaki klijent ima zahtev da u nekom, koliko-toliko prihvatljivom, paketu usluga nešto pridoda ili oduzme.
 • Tokom realizacije paketa usluga, po pravilu dolazi do odstupanja, jer dinamičnost savremenih sajtova ne trpi šablone.

4. Moguće je dati cenu prema „prvom utisku“, ali to je neprofesionalno, neozbiljno i uvek je neko na gubitku.

ČINJENICA: Stanje, obim i dinamika održavanja web sajta su osnovni činioci koji utiču na cenu i iznos naknade za ove usluge. Najbolji odnos cene i zahteva klijenta postiže se samo dobrom analizom i dogovorom. Tada nalazimo rešenje koje svima odgova.

Kakve su najčešće potrebe naših klijenata?

Potrebe klijenata za održavanje sajta mogu se svrstati u dve osnovne grupe:

Grupa 1 – obuhvata potrebe za povremenim, periodičnim i jednokratnim uslugama (popravke, izmene, dopune i sl.),
Grupa 2 – su potrebe koje podrazumevaju redovno održavanje i ažuriranje na mesečnom ili godišnjem nivou.

Način plaćanja:

Način plaćanja za održavanje web stranica ili sajta u celini, zavisi od vrste usluge, odredjenih okolnosti i dogovora.

 • Cene odredjujemo po vremenu angažovanja. Svaki započeti sat rada košta od 5€ pa naviše, zavisno od posla.
 • Povremene intervencije na sajtu naplaćujemo jednokratno po obavljenom poslu.
 • Redovo ažuriranje sajta možete plaćati paušalno u jednakim mesečnim ratama ili jednom godišnje u celosti.

U zavisnosti od vrste i obima posla i dogovorene cene, pre početka rada na sajtu možemo zahtevati avans od 10 do 50% od ukupne sume za isplatu. Nakon obavljenog posla isplaćujete nam ostatak u celini.

Paušalno plaćanje

1. Paušalno plaćanje za održavanja web sajta je mesečno plaćanje istog iznosa bez obzira da li je stručno lice u toku nekog meseca bilo angažovano na sajtu ili nije. Ovaj model plaćanja je pogodan za pružanje usluga tokom 12 i više meseci.

2. Cena za paušalno održavanje sajta, kreće se oko 10€ mesečno, zavisno od procenjenog posla na godišnjem nivou.

3. Cena održavanja web sajta 12 i više meseci obezbeđuje tešnju saradnju oko svih pitanja u vezi Vašeg sajta. Ukupan iznos uplate mnogo je MANJI od sume koju bi platili za svaku uslugu pojedinačno u vreme kada je pružena.

4. Moguće je plaćanje u ratama. U tom slučaju prvu ratu uplaćujete kao avans, a ostale rate plaćate po dogovorenoj dinamici.

Za nove klijente koje preporučite za održavanje web sajtova kod nas, dajemo Vam posebne olakšice i popuste!

Šta spada u dodatne usluge?

Dodatne usluge su sve one usluge koje nisu deo postignutog dogovora ili zakupljenog paketa usluga, već se pojavljuju kao novi i naknadni zahtevi ili kao posebne usluge.

Za dodatne usluge i naknadne zahteve sledi novi dogovor.

Postoje dve opcije:

 1. Na osnovu postignutog dogovora vršimo korekciju cene koštanja usluge, ili
 2. Dodatne usluge posebno naplaćujemo 10€ po satu rada.

U dodatne usluge ubrajamo:

 • Podrška oko domena, hostinga, e-maila i sl.
 • Vanredna nadgradnja CMS sistema, modula i pluginova
 • Redizajn banera ili izrada potpuno novih
 • Dizajn i redizajn logo-a (primena novih grafičkih rešenja)
 • Redizajn web sajta ili pojedinih web stranica
 • Postavljanje ili reorganizovanje foto galerije
 • Izrada poslovne strane na Facebook-u
 • On-page optimizacija pojedinih stranica sajta (SEO)
 • Utvrđivanje posećenosti sajta, posebne analize i slanje izveštaja
 • Dodatna izgradnja i provere linkova, validacija kôda
 • Instalacija WordPress-a, tema i pluginova izvan paketa
 • i ostalo po prema ukazanoj potrebi.

Dogovor i izjave o prihvatanju

Ukoliko se tako dogovorimo, OVERAVAMO Dogovor o izvršenju usluga čime možemo da zaštitimo obostrane interese.

Cena održavanja web sajta

Da li je naša cena održavanja web sajta visoka?

Ako Vas zanima samo cena (trošak), a ne i šta za nju dobijate, onda je svaka cena održavanja web sajta previsoka!

Zašto?

Zato što se SVE može napraviti malo LOŠIJE kako bi se naplatilo malo JEFTINIJE.

Naša profesionalna etika tako nešto ne dopušta. Mi duboko verujemo da nam samo trajno zadovoljan klijent može obezbediti opstanak na tržištu. Ovakav stav garatuje kvalitet i visok nivo naših usluga, pa shodno tome i adekvatnu cenu.

„Niska“ cena usluge trenutno zadovoljava želju klijenta, ali ga dugoročno pretvara u osobu trajno nezadovoljnu  lošom i „jeftino“ plaćenom uslugom. U stvari, klijent takvu „uslugu“ plaća veoma skupo, jer za svoj novac dobija samo nove brige – nizašta!

Kako da znate da je naša usluga povoljna?

To zavisi od toga koliko cenite svoj rad i vreme. Ako sada izdvajate 2 sata nedeljno za posao koji mi možemo da radimo umesto vas, izračunajte koliko biste zaradili da 2 sata nedeljno radite nešto drugo, mnogo vrednije i korisnije za Vas!

Ukoliko imate odgovor, onda sigurno cenite naše usluge. A, da li su Vam potrebne? To najbolje znaju posetioci vašeg sajta.

Tema: Cena održavanja web sajta

Možda vas zanima i sledeće:

 

Održavanje WordPress sajtova – WP web sajtovi – PC021 WP Servis, Novi Sad

Share This