Cena održavanja web sajta

Cena održavanja web sajta zavisi od raznih faktora koji utiču na posao. U nastavku teksta je tabela s osnovnim cenama paketa usluga koje mogu varirati od sajta do sajta. Tek nakon razgovora s Vama, analize zahteva i sajta, možemo utvrditi tačnu cenu paketa.

Izrada i održavanje web sajta