Mane elektronske trgovine

Mane elektronske trgovine zapažaju i vlasnici i korisnici e-trgovina. Internet prodaja ima svoje prednosti i mane kao i svaki drugi vid e-poslovanja. Sve više proizvođača zaobilazi distributere i direktno ide u maloprodaju preko svojih web prezentacija. Mane...