SEO SEM internet marketing kampanja SEO SEM internet marketing kampanja započinje sa analizom stanja u odredjenoj oblasti tržišta. SEO (Search engine optimization) je proces primene niza radnji i postupaka na sajtu radi obezbedjivanja vidljivosti web sajta ili...