BLog kategorija

Održavanje web sajta

Bekap sajta – zaštita podataka

Bekap sajta – zaštita podataka

Bekap sajta je postupak kopiranja fajlova sajta i/ili baze podataka kako bi bili sačuvani u slučaju kvara na računarskoj opremi, napada na sajt ili kompromitacije sajta. Bekap sajta (backup, Back-Up) je najbolji način za zaštitu podataka.

Zaštita sajta na WordPress-u

Zaštita sajta na WordPress-u

Zaštita sajta na WordPress platformi može biti uspešna samo ako se od početka prema ovom pitanju odnosimo sa najvećom pažnjom. Cilj je da Vaš sajt u WordPress-u radi bezbedno i sigurno. Za postizanje ovog cilja potrebna je sigurnosna podrška!

Web hosting za Vaš sajt

Web hosting za Vaš sajt

Web hosting čini skup usluga koje Vašem sajtu obezbedjuju smeštaj, bezbednost, zaštitu i neometano pojavljivanje na internetu. Zadaci iz ove oblasti spadaju u tehničko održavanje web sajta. Ako Vam je potrebno dobijate ga uz hosting paket.

Samostalno održavanje sajta

Samostalno održavanje sajta

Samostalno održavanje web sajta ne mora se obavljati na profesionalnom nivou, ali mora biti kvalifikovano! Mnogi klijenti smatraju da je samostalno održavanje sajta jednostavan posao gde mnogo toga mogu i sami da (u)rade.

Procena za održavanje sajta

Procena za održavanje sajta

Procena za održavanje web sajta je neophodna kada od nas zatražite izradu Plana dugoročnog održavanja Vašeg sajta. Razlog je veoma jednostavan. Naime samo na osnovu ove procene možete dobiti precizan uvid u to koje usluge su Vam zaista potrebne.

Održavanje web sajtova

Održavanje web sajtova

Održavanje web sajta je jedan od prvih i najvažnijih uslova za lako i uspešno poslovanje preko interneta. Ono je nemoguće bez redovne stručne kontrole i ažuriranja WP jezgra, MySQL baze, linkova i važnog sadržaja na stranicama sajta!

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!