Web hosting

Šta je web hosting? Web hosting čini skup usluga koje obezbedjuju web sajtu smeštaj, sigurno i neometano pojavljivanje na internetu. Ovi zadaci spadaju u tehničko održavanje web sajta i realizuju se kroz: Upravljanje softverom koji se koristi za hostovanje web sajta...

Zaštita sajta na WordPress-u

Zaštita sajta na WordPress platformi može biti uspešna samo ako se od početka prema ovom pitanju odnosimo sa najvećom pažnjom. Cilj je da Vaš sajt u WordPress-u radi bezbedno, lako i sigurno. Za postizanje ovog cilja potrebna je kompletna zaštita sajta: bezbednosni nadzor, antimalware skeniranje, redovna kontrola i zaštita svih funkcionalnih delova, ukratko – kompletna sigurnosna podrška!

Bekap sajta – najbolji način zaštite podataka

Bekap sajta je postupak kopiranja fajlova sajta i/ili baze podataka kako bi bili sačuvani u slučaju kvara na računarskoj opremi, napada na sajt ili kompromitacije sajta. Bekap sajta (backup, Back-Up) je najbolji način za zaštitu podataka, odnosno povratak izgubljenih informacija u slučaju napada ili njegovog potpunog rušenja.

Samostalno održavanje web sajta

Samostalno održavanje web sajta zahteva znanje Samostalno održavanje web sajta ne može se obavljati na profesionalnom nivou, ali mora biti kvalifikovano! Mnogi klijenti smatraju da je samostalno održavanje web sajta prost i jednostavan posao gde mnogo toga mogu i sami...

Procena za održavanje web sajta

Šta obuhvata procena za održavanje web sajta?   Procena za održavanje web sajta najčešće obuhvata sledeće elemente: veličina sajta i obim sadržaja, kompleksnost i složenost funkcija, učestalost i nivo aktivnosti na sajtu. Sajtovi po veličini Mali sajtovi...

Održavanje web sajtova

Ovaj tekst je naš pokušaj da vam pomognemo ukoliko ste u dilemi šta „Održavanje web sajta“ znači i da li je Vama zaista potrebno da u detalje znate   Šta spada u održavanje web sajtova? Održavanje web sajtova i ažuriranje sadržaja sajta je potrebno zbog mnogo...